Rezanje na dužinu

p0

1.U 2019. godini, Argentina.
Rezano po dužini, 1500x6mm.